Status naziva in avtorizacije za izvajanje razvojno gibalnih programov - vaditelji Pedokinetike
Please update your Flash Player to view content.
Status naziva in avtorizacije za izvajanje razvojno gibalnih programov - vaditelji Pedokinetike

OPOZORILO STARŠEM IN DRUGIM, KI JIH VSE BOLJ IN BOLJ ZANIMA ZGODNJI RAZVOJ ČLOVEKA IN PROGRAMI RAZVOJNE GIBALNE VADBE Z DOJENČKOM

Koncept vadbe z dojenčkom do obdoja hoje, je inovativen program, ki se je v prvih poiskusih javnosti predstavil leta 2003. Vse do danes, se strokovno nadgrajuje in je dobil končno podobo v patentiranem konceptu, pod imenom Pedokinetika®.

Vse oblike zgodnje vadbe v Sloveniji, so plod stika z Igrivo vadbo in v kakršnikoli različici površno izhajajo iz njnega temelja.

V slovenskem prostoru je prisoten še ruski program dinamične vadbe, avstralski program z licenco in licenčni programi plavanja z različnimi obroči in brez, baby yoga in yogica. Vse ostalo so površne kopije ali samosvoje ispeljanke podjetnih staršev, ki so obiskovali enega od teh programov ali obiskovali izobraževanje, ki ga niso dokončali.

 

Pedokinetika sega v leto  l.2003 in ob tem kot vsepovsod, nastaja prostor za pojav različic, ki rastejo kot gobe po dežju.  Zato želi ustanoviteljica in utemeljiteljica, jasno ločiti pedokinetiko od vseh njenih izpeljank, ki pravzaprav mečejo slabo luč na celoten koncept, katerega vse bolj in bolj spoznavajo tudi drugi strokovnjaki. Voden je register vaditeljev, kjer je razvidna stopnja razumevanja pedokinetike, status naziva in leto študija.

Poslanstvo pedokinetike s študijem in izkustveno prakso  vse od leta 2003, z vso mero odgovornosti posega v osebni razvoj vsakega dojenčka in stika staršev z njim. Ni vsaka vadba dojenčka, klasična vadba dojenčka, igriva gibalna urica, igrarija ali pedo- mini,midimaxi  gibalni razvoj dojenčka, samo po sebi zaradi navidezne podobnosti razvojni koncept pedokinetika, oziroma temeljna igriva vadba dojenčka!

Zato so spodaj na seznamu posamezniki, ki so zaključili prvo stopnjo oz.so še del štiriletnega študijskega programa. Nekateri uspešno delajo po programu prve in druge stopnje pedokinetike. So avtorizirani s strani ustanoviteljice in utemeljiteljice pedokinetike. Vsi ostali so prehiteli bistvo študija, za kar so se odločili sami. S pogledom na tržno nišo, ubrali predčasno samostojno pot in s tem prekoračili pooblastila podpisane študijske pogodbe, iskrenega razumevanja svoje razvojne stopnje in razumevanja otrokovega razvoja.

Brez dokončanja študija s področja razvoja človeka/dojenčka, prodajajo svojo uslugo, kot svetovalci - strokovnjaki za otrokov razvoj in pri vsem tem ni izkazana moralno etična drža, ki je nujna za delo na področju razvoja otrok in staršev!

Vsak, ki dela z razvojem vašega otroka mora imeti ustrezen veljaven certifikat, s katerim izkaže ustrezno znanje in izkustveno prakso študijske smeri somatike, medicine, pedagoško, kinezioloških razvojnih programov nevrofizioterapije in drugih mednarodno uveljavljenih študijskih programov. Tu nikakor ne sodijo na trgu obstoječi hitri tečaji (nekaj urni-vikend tečaji, tedenski ali mesečni...).


avtorizirani vaditelj  pedokinetike v rednem procesu štiriletnega študija so:

1. Tadeja Bečaj Žnidaršič - avtorizacija I. in II., III.  nivo pedokinetik pripravnik

2. Katja Britvič - avtorizacija I. in II. III.  nivo pedokinetik pripravnik

2. Oleksandr Lotokhov - avtorizacija I. in II., III. nivo pedokinetik pripravnik

4. Ana Katarina Kuhelnik - avtorizacija I. in II. nivo, v procesu III. nivo

5. Marta Okorn - avtorizacija I. nivo, v procesu II. nivo

6. Anja Špindler - avtorizacija I. nivo, v procesu II. nivo

7. Kristina Stanić Pliskovac - avtorizacija I. nivo, v procesu II. nivo

8. Iva Weingerl - v proces I. Nivo

 

absolvirali 1. in 2. letnik in opravili Praktikum I:

status: neaktiven/neavtoriziran:

1. Vesna Cerar

2. Janja Kimovec

3. Eva Rešetar Sever

absolvirali 1.-4.letnik in ne opravili zaključnega Praktikuma:

status: neaktiven /neavtoriziran:

1. Tjaša Kočevar Dakić (4 leta)

2. Ina Orsag (2 leti)

 

Vsakršno vodenje Igrive vadbe in  GrowingSmart programov po načelih pedokinetike, ter javno predstavljanje in sklicevanje na usposabljanje pri Andreji Semolič, je v nasprotju s podpisano pogodbo o študiju in gre za zavajanje javnosti. Predvsem pa poseganje v področje, ki ga niso uspešno spoznali in pridobili ustrezno avtorizacijo za delo in promoviranje razvojno gibalnih programov, v kontekstu Igrive vadbe za dojenčka po načelih pedokinetike.

Izpeljanke Igrive vadbe, niso enake izvorni Igrivi vadbi, na katero se sklicujejo. Lahkomiselno, na račun desetletne postopne rasti in promocije Igrive vadbe,  ki je osvojila slovenske starše, privabljajo in zavajajo stranke v svoje površno kopirane in kombinirane programe.

Delo z dojenčki in njihovo pot, ustanoviteljica ne želi preprečiti. Vendar, v kolikor se s svojim delom sklicujejo le ali tudi na učenje pri Andreji Semolič,  je utemeljena dolžnost, da se javnost opozori in seznani, z usvojeno stopnjo študija pedokinetike in ustreznim statusom pridoblljenega naziva.

Starše želimo seznanjati, o pomenu razvoja dojenčka, nastalem šolanju za kadre, ki želijo delati na tem področju in s tem o potrebni strokovni usposobljenosti za vodenje teh programov.

Obveznost in odgovornost  ustanoviteljice in utemeljiteljice Igrive vadbe - Pedokinetike je, da odgovorno in strokovno deluje in poskrbi za študente, ki predajajo naprej  inovativni pristop k negi, razvoju in vzgoji dojenčka po načelih pedokinetike.

Avtoriziran vaditelj, ki je v procesu študija se mora v okviru delovanja navzven oziroma izven izobraževalnega procesa vedno predstaviti z ustreznim nazivom in z ustreznim dovoljenjem, ter jasno razložiti vsebino začasnega dovoljenja tretjim, s katerimi oziroma na katerih izvršuje dejavnost, oziroma izvaja Pedokinetiko. Glede lastnega oglaševanja, oziroma oglaševanja njene dejavnosti, jo zavezujejo omejitve študijske pogodbe glede na stopnjo dosežene izobrazbe, po izobraževalnem programu "PEDOKINETIKA".

Naziv vaditelj je prehoden naziv, ki pokaže na stopnjo usvojenega razumevanja in razvoja koncepta skozi celoten študijski proces vse  do končne usvojitve načel in prakse pedokinetike in pridobitve stalnega naziva Pedokinetik.

Za študente pedokinetike, ki prekinejo študij, avtorizacija avtomatično prekine. Samo v primeru izkazane potrebe in želje po ostajanju v praksi na posameznem nivoju, brez dokončanja študija, potrebujejo na letni ravni izkazati ustrezno prakso in obdelati 20 urni licenčni seminar s katerim na letni ravni izkazujejo obnovljeno znanje in prakso in izvajajo svojo prakso pod ustreznim nazviom in določili tega naziva. V  kolikor ne izkazujejo prakso in potrjujejo usvojena načela koncepta pedokinetike z licenčnim seminarjem, je njihov status neaktiven in neavtoriziran, njihove prakse in delo  ni moč enačiti s pedokinetiko ali se sklicevati na koncept, ki ga v celoti sploh niso usvojili.

 

LETO:

NAZIV: (aktiven/neaktiven)

DOVOLJENJE: AVTORIZACIJA

1. študijsko leto

vaditelj pedokinetike I

prvi nivo vodenja

začasno - OMEJEN OBSEG DELA / obsega možnost izvajanja 
samostojne skupinske vadbe 
po predlogah Praktikuma I

2. študijsko leto

vaditelj pedokinetike II

prvi nivo vodenja

drugi nivo vodenja

začasno - OMEJEN OBSEG DELA / obsega možnost izvajanja
samostojne skupinske vadbe po predlogah Praktikuma II, kar vsebuje tudi
individualni pristop k otroku znotraj skupine

3. študijsko leto

pedokinetik pripravnik

začasno - OMEJEN OBSEG DELA / obsega možnost izvajanja
samostojne skupinske vadbe in
samostojne individualne ure

4. študijsko leto

pedokinetik

prvi nivo vodenja

drugi nivo vodenja

tretji nivo vodenja

stalno - neodvisno samostojno deloNazivi so opredeljeni z aktivnim ali neaktivnim statusom. Tako »aktiven naziv«, z začasnim ali stalnim dovoljenjem in »neaktiven naziv«, z začasnim ali stalnim dovoljenjem.

Pojem "aktiven naziv" označuje tisti naziv, kjer se na letnem nivoju slušatelj-ica izkaže z delovno prakso (se pravi redno izvaja vadbo za stranke), z licenco, s sodelovanjem na seminarjih, na nadgrajevalnih treningih/seminarjih in posvetih, ter z udejstvovanjem v širjenju Pedokinetike.

Pojem "neaktiven naziv", označuje naziv, ki je bil podeljen po uspešno opravljenem študijskem letniku, pri čemer pa nosilec naziva ne nadaljuje z izvajanjem Pedokinetike v praksi (se pravi ne izvaja redno vadbe za stranke), je brez licence in ne sodeluje na seminarjih, ter ne deluje na področju Pedokinetike.

Neaktiven naziv pomeni tudi, da oseba nima dovoljenja za izvajanje Pedokinetike. Če je torej neaktiven na letni ravni, mu dovoljenje (če samostojno deluje, pa tudi licenca) na tej letni ravni poteče. Neaktiven naziv je lahko neaktiven le dve leti. Po dveh letih je potrebno opraviti ustrezen obnovitveni seminar (20-urni) in plačati licenco. V kolikor v dveh letih ali več ni izkazanega interesa, da naziv postane aktiven, se naziv taki osebi odvzame (po ustreznem ugotovitvenem postopku), dovoljenja in pravice izvajanja pedokinetike pa zanj prenehajo veljati. Pred odvzemom naziva se okoliščine neaktivnega statusa raziščejo, pri čemer se deluje v smeri »ne odvzema« oziroma ohranitve naziva. Kandidatu, ki mu  je bil naziv odvzet zaradi večletne neaktivnosti, kasneje enkrat pa ponovno želi z izvajanjem Pedokinetike nadaljevati, se upošteva, da je določen naziv že pridobil, vendar ponovna dodelitev ni avtomatična, oziroma se naziv ne aktivira avtomatično. Ponovno lahko zaprosi za aktiven naziv. Po ugotovitvenem postopku, kjer se ugotavljajo razlogi za neaktivnost preteklih let, lahko na svoje stroške pristopi k skrajšanemu programu obnovitve in ponovnemu opravljanju ustreznega Praktikuma (I, II, III ali IV).