Licenca
Please update your Flash Player to view content.
Licenca

pdficon_largeVPISNI LIST za letno licenco z obnovitvenim seminarjem (10 ur) za naziv: Vaditelj Pedokinetike I.

31.3.2012 je  potekla  licenca vaditeljem1. letnik  generacija 2010/11.

Kdo potrebuje licenco?

Licenca je obvezna samo za vaditelje Pedokinetike I., ki ne nadaljujejo šolanja naprej do tretjega nivoja in želijo ostati na prvem nivoju vodenja pedokinetike.

Obnovitveni seminar z licenco poteka enkrat letno.  S  tem izkažejo aktivno delovno prakso v kontekstu pedokinetike in se izkažejo v  obsegu razumevanja vaj skozi igro v okvirju prvega nivoja vodenja razvojnih programov pedokinetike. Za nadaljnje delo pridobijo ustrezen material, ki jim je v pomč pri uspešnem vodenju prvega nivoja.

Vaditelj Pedokinetike I., ki s študijem nadaljuje, ne potrebuje licence!

Po uspešno končanem izobraževanju se pridobi naziv Pedokinetik. Za samostojno delo, pedokinetik ne potrebuje licence!  Z rednimi srečanji in nadgrajevalnimi treningi izkaže svojo prakso in je povsem samostojen za delo s skupinami in vodenjem individualnih lekcij, ne more pa poučevati tretjih. Z željo po predajanju teorije in prakse pedokinetike, se pedokinetik lahko vključi v program treninga za učitelje pedokinetike.

Licenčni seminar obsega 20 ur. Trening zajema pregled in učenje dela po prvih izdanih predlogah 1-10, ki jih vaditelj prejme. Predloge so predstavljene učne lekcije prvega nivoja vodenja skozi razvojne funkcionalne prijeme( RFP).

Na seminarju Vaditelji prejmejo:

Predloge: Predloge so delovni zvezki, ki sistematično podajajo vodenje razvojnega cikla - učne lekcije v kontekstu pedokinetike - prvi nivo. En delovni zvezek obsega 8 učnih listov. Po opravljeni licenci Vaditelji prejmejo 10 Predlog, ki skupaj obsegajo 80 učnih listov, ki so vaditelju v orientacijo za vodenje ure po programu vaditelj I..

Licenca: Licenca za tekoče delo vaditelja kvalificira za samostojno delo v obsegu stopnje naziva in s tem določa stopnjo avtorizacije predstavitve Pedokinetike. Licenco vaditelj dobi v obliki diplome in jo mora na vidno mesto izobesiti v svojem prostoru.