Programi zgodnjega razvoja
Please update your Flash Player to view content.
Programi zgodnjega razvoja

Zgodnji razvoj koncepta pedokinetika je oblikovan v:

GrowingSmart programe za razvoj dojenčkov do hoje

MalaMali programe za razvoj otrok od hoje do 4 let

SmartGrownUps programe za zavestno starševstvo - za starše dojenčkov, malčkov in najstnikov ter bodoče starše

Igriva vadba 1, 2 in 3 je namenjena učinkovitemu in kvalitetnemu razvoju izvornih gibov dojenčka. Starši se poglobljeno učite razvojne funkcionalne prijeme s katerimi vstopate v kvaliteten stik z dojenčkom, preko dnevnega negovanja. Izpostavljeni ste razlikovanju dotikov, komunikacije in čutenja.

V skupinski program ste uvrščeni šele po  opravljeni 1. učni lekciji pedokinetike.

Priporočamo individualno delo, za učinkovito usvajanje željenega koncepta in približanju individualnim potrebam starša in otroka.

1,2,in 3 ne pomenijo nivojev vodenja ampak je razdelitev glede na nevrološko zrelost otroka!

Z igrivim pristopom in učinkovitim položajem in izhodiščem za gibanje in igro, oblikujemo odnos do dojenčka v skupini in na individualno vzpostavljenih učnih urah in lekcijah.

Za uspešno delo in učenje so oblikovani paketi in abonmaji, ki omogočajo ugodnejše dolgoročno spremljanje razvoja otroka s pedokinetiko.

Prijave in informacije zahtevajte 041684117

Za raznorazne razvojne zaostanke in ostale skrbi starševstva in razvoja vašega otroka povprašajte direktno avtorici na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

ZAKAJ JE NEGOVANJE OTROKA Z RAZVOJNIMI FUNKCIONALNIMI PRIJEMI PEDOKINETIKE UČINKOVITO

Preko igrive vadbe osnovnih razvojnih funkcionalnih prijemov, ki inicirajo porajanje izvornega gibanja, se razvija hoteno gibanje in nadgrajuje v kompleksnejše oblike gibanja in gibalne oblike. Somatska izkušnja je tista izkušnja, ki popelje malega dojenčka v samostojno in le njemu unikatno razvojno pot in je edinstvena in neprecenljiva. Zato igrive vaje izvajamo tako, da otroka NE postavljamo v idealne položaje, ga NE razgibavamo in ga ne utrjujemo ga ne NE omejujemo s tem, da preprečujemo jok, ga utišamo z dudo ali tresenjem.

To ni niti rokovanje, kjer nekaj počnemo dojenčku in z dojenčkom in ni niti zgolj mehanično premikanje oz. telovadba. Otroka NE popravljamo in ga NE rešujemo iz določenega položaja in postavimo v drugega.

Preko svojega gibanja in predvsem s svojim gibanjem ustvarimo povezavo, ki ugodno deluje na otroka pri zaznavanju. To posledično deluje na porajanje nešteto nevronmišičnih povezav, ki  delujejo na razvoj otrokovega potenciala.

Na tako oblikovanih igrivih uricah se premikamo skupaj z otrokom in s tem spodbudimo, da se otrok optimalno in kontinuirano premika preko svoje sredine. To stimulira živčni sistem, da se intenzivno razvija in preko iskanja ravnotežja (kontraravnotežja) raste bogata nevronska mreža v rastočih otrokovih možganih.

Otroka vedno vodimo le do gibanja ki ga dovoli, nikoli ne raztegujemo ali krčimo kadar otrokov živčni sistem to ne dovoli. Z ustreznimi  (RFP) razvojnimi funkcionalnimi prijemi in gibi na igriv način dojenčka popeljemo v novo izkušnjo gibanja preko sredine. Le to živčni sistem nenehno zaznava, sprejema, predeluje in oblikuje v nove in nove možganske vzorce in poti, ki se fiksirajo v navade. Zato otrok gibanje, ki ga prej ni dovolil ali se je bal, kasneje dovoli in zadovoljno izvaja. Kar pomeni, da je živčni sistem  zaznal razliko in ustvaril novo povezavo.

NE izvajamo tehničnih prijemov, saj je odnos z otrokom v vsakem momentu in gibanju živ in spremenljiv.

Učimo se zaznavati funkcijo giba, kot celotno gibanje v prostoru. Vse temelji na mehkih krožnih linijah usmerjanja gibanja preko razližnih osi, v skaldu s težnostjo in zakoni biomehanike.

 

POSAMEZNA URA

Ure so oblikovane tako, da najprej osvojimo osnovna gibanja v kontekstu razvojnih funkcionalnih prijemov. Za te potrebe se po 1. učni lekciji pedokinetike opravi individualna ura ali paket individaulih ur. Nato se usmerite v skupinsko delo.   Z delom v skupini lahko začnete takoj po I.učni lekciji v kolikor je za vas bila 1.učna lekcija odločilna za vpeljavo spoznanih RFP v dnevno nego in stik z dojenčkom.

V skupinah kar najbolj učinkovito ustvarjamo poligon za doživetje ustreznih  gibalnih izkušnj  na varen in igriv način.  Tako za starša kot otroka oblikujemo okolje, kjer se poraja otrokovo izvorno gibanje, ki se uspešno nadgrajuje v hoteno gibanje in v kompleksne pojavne oblike gibanja in s tem vzporedni razvoj kognitivnih procesov.

Kako otroka takoj po rojstvu dvignemo v naročje, pristavimo k prsim, položimo v posteljico in tako naprej .... oblikuje in zaznamuje otrokov senzorični sistem, ki je v razvoju. Vsak dotik in informacija gre " in print" v živčni sistem. Vse od prvega otrokovega vdiha, iztegnitve roke, odprtja pesti....in naprej je priprava razvoja razvojnih mejnikov človeka  in predvsem priprava na prvi samostojni korak in hojo.

KAJ PRIDOBITE STARŠI IN KAJ DOJENČKI

Starši se naučite kako otroka na razvojni poti prepuščati k samostojni poti in ne k neustrezni spodbudi (nehote in nevede, siljenje v prezgodnje sedenje..., neprepoznavanje otrokovih zmožnosti kontrole telesa v posamezni razvojni fazi, vsiljevanje lastne motivacije za njihovo akcijo...). Le tako otroci postanejo samostojni, odločni, umirjeni in predvsem samosvoji. Naučite se sodelovati in preko igre negovati svojega otroka. Vzgojo uzrete v novi luči in se vedoželjno in igrivo tudi sami reorganizirate z namenom kar najbolj učinkovito sodelovati s svojim otrokom in mu tako z igrivo vadbo omogočate veliko veselih uric in možnosti, da se njegov potencial razvija v polni meri.

Dojenčka s tako obliko razvojno gibalne  igrive vadbe z učnimi lekcijami PEDOKINETIKE spodbujamo k pozitivni gibalni izkušnji in pridobivanju potrebne samozavesti za ponovne poizkuse. Gradi pozitivno samopodobo in ustvarja čvrst notranji temelj moči, ki otroku omogoča zgraditi svoj pravi "jaz". Za tak zdrav temelj otrokove notranje motivacije, moči in čutenja zmožnosti potrebujemo pogum, da mu dovolimo jok. Pomembno je zavedanje kako vi vstopate v stik in dotik z njim, kje in zakaj mu nudite oporo in kako to vpliva na njegovo čutenje varnosti. Razlikujete med različnimi joki in se učite razlikovati, da nikoli otroka ne vodimo z RFP kadar joka, niti ga ne oblačimo in preprečimo jok z vstvljanjem dude. Takšno avtomatično početje preprečuje izvorno izražanje in vodi v pogojevanje in omejevanje čutenja polja varnosti. To spoznanje je za marskiaterega starša lahko tudi šokantno, saj uvidi, da otrok pravzaprav joka, ker ga karnaprej tolažimo, preveč obllačimo, potresujemo in dajemo oporo tam, ko jo ne potrebuje. Igriva vadba dojenčka preko razvojnih funkcionalnih prijemov učinkovito deluje na aktiviranje samoregulacije in preko zaznavanja in izrabljanja vedoželjnosti in sile razvoja v dojenčku, starši zmorete stopiti preko trenutka lastne frustracije, če si to le dovolite. Ni lahko, je pa odrešujoče, ko na drugačen način iz sebe in preko RFP naredite učinkovito oporo in komunikacijo se aktivno vpletate v učinkovit razvoj dojenčkovega potenciala, ki je dan z rojstvom.

Dojenček potrebuje dobro organizirane in zavedne starše, ki mu nudijo varno okolje, kjer raziskuje z igro in preizkuša vsemogoče kombinacije izražanja in čutenja. Starše, ki razlikujejo razvojno potrebo po izražanju z jokom in doživljanju čustev, ki se porajajo v človeku. Razlikujejo naravno fiziološko in emocionalno dozorevanje vanosti od narediti vse, samo da otrok ne bi jokal. Razlikujejo med reakcijami in odzivi na svojega otroka kot tudi na okolje. Predvsem, pa je prva nega in skrb prežeta z igrivo vadbo dojenčka, ki jo starši z razvojnimi funkcionalnimi prijemi uspešno usmerjate v učinkovit razvoj svojega in dojenčkovega potenciala. Če ste pripravljeni na učenje in zaznavanje na nov in drugačen način in si dovolite stopiti preko lastnih vzorcev delovanja in mišljenja, lahko šele spoznate, kaj vam je pomembno in morda uzrete življenje na nov način. Ni enostavno, je pa osvobajajoče, ko se skupaj z otrokom prepuščate razvoju in aktivirate adaptacijo na spremembe, ki so edina stalnica v razvoju. RAZMIŠLJATI ZAČNETE "OUT OF THE BOX", DELOVATI IZ SEBE IN SE VESELITI.

NI POMEMBNO KAJ DELAM. POMEMBNO JE KAKO TO DELAM IN, DA VEM KAJ DELAM! (dr. Moshe Feldenkrais)