Feldenkrais metoda ®
Please update your Flash Player to view content.
Feldenkrais metoda ®

 

Metodo Feldenkrais je razvil dr. Moshe Feldenkrais, doktor fizike, inženir, znanstvenik in inštruktor juda. Vodila ga je ideja, da otroško gibanje spodbudi spremembe na bolje. Svoj izjemni analitični um je usmeril na vprašanje, kako delujemo kot človeška bitja. Izkušnje svojega dela, raziskovanja in znanja je oblikoval v več kot 2000 lekcij. Njegovo genialno delo temelji na poglobljenem znanju biomehanike, nevrologije, psihologije, anatomije in učnih metod. Deluje na centralni živčni sistem, kjer se neustrezni vzorci spremenijo v primernejše. Z izvajanjem lekcij se osvobajamo svojih težav in vzorcev, ki nas omejujejo, ter nas vodijo k polnemu, učinkovitemu življenju. Lekcije nas vračajo nazaj v otroško obdobje in v nas se na novo porodijo izvorni gibi, ki smo jih kot dojenčki nekoč poznali oziroma imeli možnost aktivirat. Razvili ali ne razvili in v kolikšni meri razvili, pa je zgodba, ki jo piše vsak posameznik sam.

 

Medoda Feldenkrais se izvaja individualno - Funkcionalna integracija - FI in skupinsko - lekcije ATM - ozaveščanje skozi gibanje

FI - Funkcionalna® integracija: je individualno delo, kjer se med praktikom in osebo skozi vzpostavljen proces zaznavanja dogajajo ključne spremembe v čutenju in vzpostavljanju relacij med posameznimi deli telesa. To predstavlja za živčni sistem osnovo za sprejemanje drugačnih informacij, ki jih možgani procesirajo in zaznano razlikovanje  aktivira na novo vzpostavljanje živčnomšičnih povezav o možnih smereh tekočega prehajanja gibanja preko vseh sklepov. Nove razlikovanje vodi v nove variacije, ki  so osnova za spremebo ustaljenih vzorcev. zato so kasneje občutne spremembe v doživljanju in uporabi samega sebe v interakciji z okoljem na osebnem nivoju kot poklicno. Kako posameznik zaznava proces vzpostavljanja razlikovanja je povsem individualno. Rezultat se pokaže lahko takoj z olajšanjem, sprostitvijo, jasnostjo v mislih, drugačno držo, ki osvobaja napetosti, korak je lažji, obzorje vidnega polaj se spremeni, smo bolj v stiku s podlago in druge spremembe. Lahko so misli polne in potrebujemo počitek. Povsem normalno je tudi, da ne čutimo ničesar - to pomeni, da je zaznavanje raulikovanja doseglo maksimum in šele čez čas skozi hojo i v naslednjih dneh zaznavamo novonastale spremembe tako na fizičnem nivoju kot v obnašanju in interakciji z okoljem. Za učinkovito integracijo priporočamo po lekciji hojo.

ATM®- skupinska lekcija: je vzpostavljanje zanavanja in razlikovanja v skupini, kjer sledimo usmeritvam praktika skozi učno lekcijo, ki predstavlja okvir znotraj katerega poteka intenzivnejše zaznavanje in posledično spremembe v psihofizični organizaciji. med lekcijo je povsem normalno, da posamezniki tudi zaspimo. to pomeni, da je naš živčni sistem vstopil v proces zaznavanja novosti in se lahko aktivirajo nove povezave na podlagi čutno sprejetih informacij skozi lekcijo.

 

kaj je metoda Feldenkrais®:

  1. Feldenkraisova metoda je metoda dr. Mošeja Feldenkraisa, ki združuje znanosti (fiziko, matematiko in tehniške vede); borilne veščine (judo, džiudžic); psihološke sisteme, anatomijo, kibernetiko, biomehaniko, fiziologijo in vidike razvojnih vzorcev človeškega gibanja in vedenja.

  2. Feldenkraisova metoda je proces samoizobraževanja in prevzgoje, ki združuje dolgoletne izkušnje, samoopazovanje in sintezo njenega izumitelja. Učenci Feldenkraisove metode raziskujejo vse svoje vidike, med drugim svoje telesne, intelektualne, čustvene in domišljijske zmožnosti.


Koristi metode so:
• svobodnejše mišljenje, delovanje in samoizražanje, med drugim:
• boljša drža in samopodoba;
• elegantnejše gibanje in boljše dihanje;
• lažje izvajanje osebnih in poklicnih dejavnosti.


Povezava k ogledu študijskega programa profesionalnega treninga Feldenkrais metode:

- z Jerry Karzen

Jerry Karzen Feldenkrais Training Program
- z Donno Ray- z Jeremy Krauss

Pedokinetika priporoča in vas vabi na ATM in FI zaradi sebe in zaradi svojih otrok, ki jih boste razumeli in učinkoviteje vodili skozi njihov razvoj in poglobljeno razumeli smisel Pedokinetike, ki je našla svoje mesto v razvoju prav v tej točki zgodnjega razvoja dojenčka, kjer lahko dojenček razvije ali ne razvije optimalne povezave in posledično učinkovito razvija svoj potencial.

Za razvoj svojih otrok lahko s spozanji Pedokinetike ukrepate v samem razvojnem obdobju svojega otroka, ko se šele vzpostavljajo povezave in se aktivno z zavedanjem lahko vpletate v proces aktiviranja optimalnih živčnomišičnih povezav, ki se šele oblikujejo v možganske vzorce, ti pa narekujejo obnašanje in uporabo sebe v interakciji z okoljem, ki prehajajo v ustaljene navade, ki so toliko bolj optimalne in zdrave, kolikor več potrebnih izkušenj ima otrok da vzpostavi samoregulacijo skozi proces aktiviranja živčnomišične kontrole.

S Feldenkrais lekcijo - preko ATM ali FI pa ukrepajte zdaj, zaradi sebe in tako aktivno delujete na proces zavedanja in aktiviranja procesov zaznavanja razlikovanja, ki vodi do preboja ustaljenih nezdravih navad in bolj učinkovite uporabe samega sebe.

ATM lekcije in lekcije Funkiconalne integracije vodi mednarodno certificirana učiteljica Feldenkrais metode - Andreja Semolič

za naročilo za FI se prijavite preko  kontaktnega obrazca! Čakalna doba je od tri tedne naprej. Vprimeru nujne obravnave to pripišite in sprejeti bost prednostno na prvi možni prosti termin.PEDOKINETIKA NI FELDENKRAIS METODA

 

Bistvena razlika je, da Feldenkrais metoda prepoznava nastale vzorce, ki so nastajali skozi dobo razvoja, in nudi živčnemu sistemu prepoznavanje le tega, razlikovanje med še nevzpostavljenimi izhodišči in vzpostavlja nove vzorce, ki so optimalni in predvsem za osebo funkcionalni ter dovoljujejo osebi, da s samoregulacijo vzpostavlja novonastale vzorce in se udejanja v svojem življenju.

S pedokinetiko Andreja ne  opazuje samo razvoja kot ga kaže  po naravni poti otrok do vzpostavitve v samostojno držo na svojih stopalih, ampak vzpostavlja ključne momente, ki so staršem v pomoč, da z razmislekom in zavedanjem svojih dejanj, kako otroka dvigajo, obračajo, prelagajo....dnevno negujejo,  vstopajo v stik z njim na naraven način, šele ko prestopijo  omejitve zaradi nerazjasnjenih prepričanj in strahov (vpetosti v škodljive navade in vzorce, ki pravzaprav zaradi nezavedanja otežujejo lahkotnost bivanja).

Andreja deluje s Feldenkrais metodo v odnosu s starši ter, ko odprejo zavedanje, nadaljuje s pedokinetiko in pokaže, kako dnevno sodelovati z otrokom.

Starši šele takrat, ko ozavestijo bistvo  sodelovanja  z otrokom, lahko  ravnajo tako, da  samostojnega procesa ne okrnejo ali  ne preprečijo vzpostavljanje  optimalnih  povezav, kar se po večini dogaja, ker so prehitri v reagiranju in pomoči otroku, zaradi nezavednega reagiranja.

Vsak otrok  je zaradi življenjske sile po razvoju, sposoben sam najti svoja izhodišča in ne potrebuje reševanja in preprečevanja izkušenj - kot jih lahko obvladuje sam. To je tudi ključ do aktiviranja kar največjega izkoristka razvoja možganov v intenzivnem obdobju sinaptogeneze.

zakaj na pedokinetiko®:

Ko ženska postane mati se neizbežno sreča z določenimi dejstvi vzajemnega odnosa otrok-mati. Edinstvena simbioza med dvema človekoma se vzpostavi le v času dojenja. Nadaljevanje odnosa je nadgradnja prvega stika z otrokom. Odnos matere do otroka tako vzpostavlja mnoge novonastale prve izkušnje in spoznanja, ki otroka zaznamujejo vse od njegovega prvega dne. Mati želi in se trudi po svojih najboljših močeh biti najboljša. Pri tem pa jo pogostokrat omejujejo zakoreninjeni vzorci preteklosti. Vsi vzorci obnašanja se nezavedno črpajo iz lastne preteklosti. Le ta pa je lahko boleča ali celo travmatična. Vse to lahko presežemo in vzpostavimo nove vzorce mišlenja, čutenja in izkustva na vseh ravneh. Tako lahko na otroka delujemo neobremenjeni z lastno preteklostjo ali strahom. Prepustimo se občudovanju narave in se učimo od svojih otrok z vsem spoštovanjem.

Z zavedanjem lastnih potreb in ozaveščenimi vzorci obnašanja mati deluje na svojega otroka in ohranja bližino edinstvene simbioze. Otroka prepušča njegovim lastnim potem in izkušnjam, ki mu jih v varnih okvirih nesebično nudi. Otrok je tako samostojen, pogumen, iznajdljiv in gre po poti svojega bistva.

zakaj na metodo Feldenkrais®:

Na urah Pedokinetike se srečujete z lekcijami, ki direktno delujejo na  ravnanje in odnos z otrokom, na zavedanje le tega in vzpostavljanjem učinkovitih povezav preko Razvojnih Funkcionalnih prijemov. Na urah Feldenkrais metode se na lekciji ATM starši srečate sami s seboj in svojim počutjem, čutenjem in držo.

Izmed več kot 2000 lekcij Feldenkrais metode, za vas izbiramo in pripravimo učno lekcijo, ki vas izkustveno popelje skozi razvojne faze lastnega razvoja in delujete na zgoraj naštete učinke  Feldenkraisove metode.

Z rednimi vajami lahko starša  kot mati in oče, zaživita polno, osvobojeno in umirjeno starševstvo in vzpostavljata v novonastali ali povečani družini srečen prostor.

Prijave in info preko kontaktnega obrazca!

Več o Metodi Feldenkrais v slovenskem prostoru  preberete na: www.feldenkrais.si in Feldenkrais center in še več o Feldenkrais metodi http://www.feldenkrais.com/

 

feldenkrais movement is life